e-mail: 

Вісник аграрної науки

науково-теоретичний журнал

Вітаємо на нашому сайті!

Рік заснування журналу: 1922

Проблематика: наукові пошуки українських учених у різних галузях сільського господарства,  результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань земельної політики – формування ринку та ринкових досліджень у системі АПК,  землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, селекційно-племінної роботи, ветеринарної медицини, генетики рослин і тварин, механізації, агроекології, радіології, меліорації, переробки та зберігання сільськогосподарської сировини.

ISSN: 2308-9377

Періодичність: 1 раз на місяць

Свідоцтво про реєстрацію: № 20236-10636ПР від 14.07.2014

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національна академія аграрних наук України